Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych:

Dane osobowe zarejestrowane w sklepie internetowym Dani-Drew  są przetwarzane przez firmę Dani-Drew – Daniel Zbylut  (Administrator danych osobowych) Żurowa 108, 38-247 OłpinyNIP: 9930670219

Zarejestrowane w  Sklepie Dani-Drew Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez sklep wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Dane personalne i adresowe oraz numer telefonu  i adres e-mail Klienta podawane są firmom transportowym w celu zrealizowania przesyłki. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia w Sklepie Dani-Drew. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodne z wyżej wymienioną ustawą Klienci Sklepu Drewniana Dolina mają prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia po zalogowaniu się do panelu klienta lub wysłaniu żądania na adres Sklepu

Polityka Cookie:

Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie Dani-Drew nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach sklepu ani do ich śledzenia. Pliki Cookies stosowane w sklepie Dani-Drew nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników strony.

W Sklepie Dani-Drew Pliki Cookies nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.